Čvek - Pogoji uporabe

1. Splošno

Vsebina Pogojev uporabe se nanaša na pogoje uporabe storitev na spletnih straneh portala cvek.si in predstavlja pravno veljaven sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani. Upravljalec portala si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni določbe pogojev uporabe. Spremenjeni ali dopolnjeni pogoji začnejo veljati z dnem objave na portalu. Z dostopanjem in uporabo spletne strani cvek.si potrjujete, da se strinjate z navedenimi pogoji uporabe, dokumentom o Piškotih in Pravili foruma. Če se s katerim od pogojev ne strinjate, svetujemo, da do strani ne dostopate. Vaša uporaba portala tudi po spremembah pogojev uporabe pomeni, da se uradno strinjate z vsemi popravki in spremembami pogojev uporabe. Predlagamo, da redno spremljate pogoje uporabe portala cvek.si. Več o zasebnosti in piškotih si laho preberete v dokumentu Zasebnost in piškoti.

2. Opis portala

Portal predstavlja informacijsko platformo, klepetalnice in forum, ki primarno deluje v Sloveniji. Uporabniki (vsi obiskovalci strani) lahko komunicirajo med sabo preko tekstovnih in interaktivnih sporočil, komentirajo objave, ocenjujejo in soustvarjajo vsebino portala. Cvek.si stoji na odprtokodni platformi phpbb, ki skupaj z izbranimi vtičniki tvori smiselno in kvalitetno celoto. PhpBB je platforma za forume, ki je izdana pod pogoji “GNU General Public License v2” (nadalje navedeno kot “GPL”) in je na voljo na povezavi www.phpbb.com. Programska oprema phpBB zgolj omogoča internetne diskusije in GPL jasno omejuje vsebine v okvire tistega, kar ustvarjalci dovolijo oz. ne prepovejo. Za nadaljne informacije o phpBB si oglejte povezavo: https://www.phpbb.com/.

3. Definicija nekaterih pojmov

Izraza portal in spletna stran se praviloma nanašata na spletno stran cvek.si in z njo povezane spletne strani. Lastnik, upravljalec, ponudnik, skrbnik spletnih strani portala cvek.si je privatna oseba – v nadaljevanju tudi lastnik, upravljalec ali ponudnik. Kontakt: forumcvek@gmail.com. Ponudnik serverjev je ponudnik storitev v svezi s serverji in s tem povezanimi dejavnostmi na katerih sloni delovanje portala. Uporabnik je vsaka oseba, ki portal na kakršen koli način uporablja ali obišče spletne strani portala. Uporabniki storitve so tudi uporabniki, ki se registrirajo/prijavijo z katerimkoli izmed načinov registracije/prijave. Član portala cvek.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v portal. Uporaba je omogočena neomejenemu številu uporabnikov, vsi pa morajo sprejeti storitve upravljalca na tu opisan način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi pravili in navodili posredovanimi od moderatorjev in upravljalcev foruma.

4. Dostopnost

Portal je v nemotenih okoliščinah dostopen vse dni v letu ob vsaki uri. Upravljalec v nobenem primeru ne jamči dostopnosti do portala. Upravljalec si pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja portala zaradi vzdrževalnih del ali varnostnih sprememb in daljšega prenehanja dostopa do portala zaradi temelitejšega vzdrževanja, zamenjave opreme, spremembe izgleda, odpravljanja sistemskih napak, nenadnih nepredvidljivih okoliščin, vplivov višje sile in potreb po temelitem urejanju portala. Upravljalec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, omeji ali prekine dostop do vsebin portala. Prekinitev je lahko omejena tudi na IP naslov. Uporabnik ima možnost kadar koli poslati jasno pisno obvestilo za prekinitev članstva na forumcvek@gmail.com Jasno pisno obvestilo naj bo poslano iz email naslova s katerim je bil uporabniški račun registreran oziroma iz poštnega naslova povezanega z izbranim ponudnikom registracije. Jasno pisno obvestilo naj v naslovu vsebuje: Prekinitev članstva UPORABNIŠKO IME (sem vnesete svoje uporabniško ime). Vsebina jasnega pisnega obvestila naj vsebuje informacije: kdo želi izbris uporabniškega računa, uporabniško ime, kdo je registreral uporabniški račun in kratek razlog izbrisa. Kratek razlog za izbris je neobvezen a zelo priporočljiv, saj bomo tako lažje izboljšali uporabniško izkušnjo).

5. Odgovornost in starost uporabnikov

Članstvo v portalu cvek.si je namenjeno uporabnikovi lastni uporabi. Za ragistracijo in uporabo vsebin objavljenih na portalu je potrebna starost najmanj 16 let. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar nase oseba, ki registrera prevzema polno odškodninsko odgovornost. Nikakor ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb, oziroma kakor koli drugače registrerati ali uporabljati uporabniški račun, z računom katerega lastnik niste. Uporaba porlata cvek.si in povezanih storitev ni dovoljeno za kakršne koli nezakonite namene ali namene, ki niso v skladu s pravili objavljenimi na portalu. Upravljalec ali moderator lahko po lastni presoji zavrne profilno sliko po registraciji ali spremembi profilne slike, v kolikor je ta možnost omogočena. V primeru zavrnjene profilne slike vašemu računu sprejemljivo sliko dodeli moderator. Upravljalec lahko spremeni izbrano profilno sliko tudi iz drugih razlogov, kot so preveliko zavzemanje prostora, tehnične težave in podobno. Upravljalec lahko po lastni presoji zavrne izbiro kateregakoli uporabniškega imena. Prepovedano je ime ki je; obsceno, ki moti podatkovno bazo, ki povzroča zmedo, ki je žaljivo, ki nakazuje na drugo osebo, ki je zaščiteno s pravicami znamk ali drugimi pravicami, ali je kakor koli drugače nesprejemljivo. V primeru zavrnjenega uporabniškega imena lahko brez opozorila sprejemljivo uporabniško ime dodeli upravljalec in moderatorji. Uporabnik se zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila, napotke administratorjev, napotke moderatorjev in druga pravila uporabe, objavljena na straneh portala cvek.si. Uporabnik se zavezuje, da bo upošteval tudi napotke ali pravila posredovana na druge načine, kot naprimer e-pošta. Uporabnik se zavezuje, da portala ne bo zlorabljal za nelegalne, nedopustne ali nelegitimne namene in prevzema polno odgovornost v primeru pravnega spora. Namen zavezujočih pogojev je nemoteno in kakovostno delovanje portala.

6. Pravila in moderiranje

Objava vsebin na portalu je moderirana in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo. Objava vsebin je privilegij uporabnikov, ki ne kršijo pravil ali kakor koli drugače ne motijo delovanje portala. Objava vsebin je lahko omogočena ali onemogočena posameznemu uporabniku, delu uporabnikov ali vsem uporabnikom. Pogoj objave vsebin je upoštevanje pravil objave in pravil portala. V nekaterih primerih je pogoj objave registracija/prijava v račun. Pravila za objavo vsebin:

Objava mora biti spoštljiva do vseh uporabnikov

Spam, oglaševanje in samopromocija so prepovedani

Objava z avtorskimi pravicami zaščitenih vsebin je prepovedana

Objava žaljivih, nelegalnih in pornografskih vsebin je strogo prepovedana

Objava mora biti v skladu s Pogoji uporabe

Na portalu je komentiranje moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo. Komentiranje člankov je lahko onemogočeno ali omogočeno, odvisno od odločitve moderatorjev ali upravljalca. Pogoj komentarja je upoštevanje pravil in napotkov. Pravila za objavo komentarjev:

Komentar mora biti spoštljiv in nežaljiv

Spam, oglaševanje in samopromocija so prepovedani

Objava komentarja z pravicami zaščitenih vsebin je prepovedana

Objava komentarja z žaljivo, nelegalno in pornografso vsebin je strogo prepovedana

Objava komentarjev mora biti v skladu s Pogoji uporabe

7. O vsebini

Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino, kot na primer ilustracije, fotografije, slike, besedila, tekst, glasbo, posnetke, video vsebino in drugo vsebino, jamči, da je vsebina, ki jo posreduje njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Če nimate vseh pravic ali pooblastil za objavo, potem vsebine ne objavljajte! Za objavo slik priporočamo portale z slikami v prosti domeni. Dela v prosti domeni je moč najti na straneh kot so Pixabay, Unsplash, Pexels,… Posredovanje del iz drugih platform mora biti v skladu s pravili platform iz katerih delo izhaja. Uporabnik jamči, da ima dovoljenje oseb na videu, fotografiji in drugih delih za javno objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o skladnosti dela s pravili, delo po lastni presoji umakne. Vsak uporabnik se s posredovanjem vsebine strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko neskončno dolgo objavi na drugih medijih, na katerih upravljalec portala dovoljuje objavo, kjer vsebina lahko ostane objavljena, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati. Uredništvo se lahko odloči, da poljubno dolgo podaljša čas katerekoli objave in katerekoli posredovane informacije na portalu. Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

Uporabnik se z vsakim posredovanjem vsebine strinja, da na organizatorja izključno in brezplačno prenese vse materialne pravice avtorja, ki jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo in vse sorodne pravice vsebine. Z navedenim prenosom in dodelitvijo upravljalec pridobi neomejene, stalne in splošne pravice do posredovane vsebine in lahko z vsebino dela po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na drugih aplikacijah, spletnih straneh in drugih socialnih omrežjih, kjer upravljalec dovoljuje objavo. Upravljalec si pridržuje pravico, da ne dovoli katerekoli objave z njemu kakor koli sporno vsebino. Upravljalec ne odgovarja, če uporabnik objavlja ali pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o intelektualni lastnini in drugimi predpisi. V primeru pravnega spora zaradi objave zaščitenih vsebin odgovornost prevzema uporabnik ali skupina uporabnikov, ki je oddal/a v objavo delo z zaščitenimi vsebinami, katerih avtor (ali lastnik pravic, ali pooblaščenec) omenjeni uporabnik ali skupina uporabnikov ni. Uporabnik portala cvek.si se strinja, da za morebitno kaznivo objavljanje, komentiranje, delovanje prevzema polno odgovornost.

8. O odgovornosti

Ob morebitnih izpadih ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala cvek.si, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti kakršno koli neprimerno vsebino, medij, povezavo, sporočilo ali informacijo. Upravljalec in ponudnik serverjev nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica neznanja uporabnika ali napačne uporabe. Uporabnik za polno uporabo vseh vsebin potrebuje primereno napravo in primerno internetno povezavo. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko onemogočile delovanje storitev. Niti upravljalec niti ponudnik serverjev ne prevzemata odgovornosti za poskuse hekerskih vdorov, s katerimi bi lahko na nelegalen način nekdo dostopal do podatkov, zato predlagamo, da ne vnašate občutljivih podatkov na portal cvek.si. Ne prevzemamo odgovornosti za spletne, telefonske in druge goljufije, ki bi izrabile ime, informacijo ali karkoli drugega povezanega s portalom cvek.si.

9. Uporabnik se zavezuje, da

Uporabnik se zavezuje, da storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali javnim redom in moralo. Uporabnik se zavezuje, da v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, obscenega, slabšalnega, žaljivega ali poniževalnega načina izražanja. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal srhljivih vsebin, pornografskih vsebin, nelegitimnih vsebin, nelegalnih vsebin, vsebin, ki so neprimerne za občutljivejše, vsebin, ki bi lahko povzročile ali poslabšale zdravstveno stanje (bliskanje – epileptični napad, strašljiva vsebina – srčni zastoj, preglasna vsebina – poškodba sluha, zavajujoča vsebina – nespametna odločitev,…) in povezav do omenjenih prepovedanih vsebin. Uporabnik se zavezuje, da ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb ali se na kakršen koli način pretvarjal, da je druga oseba. Uporabnik se zavezuje, da storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali namene, ki so v pogojih prepovedani. Uporabnik se zavezuje, da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe. Uporabnik se zavezuje, da ne bo poskušal pridobiti, deliti, ponarejati, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov objavljenih na forumu. Uporabnik se zavezuje, da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih vsebin ali delov vsebine spletne strani portala cvek.si. Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal spornih računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, uporabnikom portala, upravljalcu in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku serverjev ter telekomunikacijskim napravam. Uporabnik se zavezuje, da ne bo na nikakršen način nadlegoval drugih uporabnikov. Uporabnik se zavezuje, da bo upošteval pogoje uporabe, pravila in napotke in se bo z njimi seznanjal.

11. O avtorskih pravicah

Uporabnik z registracijo ali objavo vsebin na portalu cvek.si dovoljuje lastniku ali lastniški firmi javno objavo na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti prej omenjenega lastnika ali lastniške firme in z njim ali njo povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si lahko tretja oseba vsebine ogleda in prenese na svojo napravo ter jih shrani za poljuben čas. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami lastnik ali lastniška firma nista odgovorna, niti nimata vpliva na ravnanje tretjih oseb. Za nadaljnjo uporabo vsebin po objavi upravljalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Opozarjamo, da je strinjanje s pogoji eden izmed pogojev registracije in uporabe portala. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala cvek.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala cvek.si so registrirane znamke ali znamke v procesu registracije, katerih imetnik ali uporabnik licence upravljalec portala oziroma z njim povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

12. Kršitev pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kakorkoli delujejo v nasprotju s pogoji, delno ali v celoti onemogoči dostop do storitev povezanih s portalom cvek.si. Ponudnik vsebin si pridržuje tudi pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki iz malomarnosti ali namerno posredujejo drugim osebam možnost dostopa do portala z njihovim računom. V primeru, da uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev kakršno koli škodo, zanjo v celoti odgovarja materialno, kazensko ter moralno. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite na e-poštni naslov forumcvek@gmail.com. Ponudnik vsebin lahko obstoječe pogoje uporabe in pravila spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da se bo sam seznanjal z morebitnimi spremenjenimi pogoji uporabe ali pravili. V primeru, da se uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ali pravili ne strinja, mora nemudoma prenehati z uporabo portala. Uporabnik z vstopom in uporabo spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami pogojev ali pravil v celoti strinja.

Nazadnje posodobljeno 20.6.2020